E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Den radiale ekspansion i kasseformen

For emner, der ikke er plane og således kræver retningsændring af smelten under fyldningen af formhulrummet, kan den radiale ekspansion iagttages.
Iagttagelsen kan bedst foretages ved, at kassen (emnet) udfoldes, således at emnet bliver plant som vist i figuren til venstre.
På den udfoldede kasse fremgår det, at buerne på kassens sider nøjagtigt modsvarer det fyldestadium, processen er nået til, og med centrum for radius i indløbstappens centrum.
Det er dog ikke så ligetil ved alle emner og heller ikke ved den virkelige kasse, idet hjørnerne ofte har større eller mindre godstykkelse end kassens sider.
Er godstykkelsen i hjørnerne større, vil det give en større fremdrift for smelten, og har kassens sider dertil også forskellig godstykkelse (tilsigtet eller ikke tilsigtet), kan det viste fyldningsforløb blive fuldstændigt tilsløret.
Formtemperaturen spiller ligeledes en afgørende rolle for et fyldeforløb i ligevægt. Da det er uhyre vanskeligt at ud­føre en sådan køling, at fyldeforløbet vil være i ligevægt, må det påregnes, at formtemperaturen også er med til at sløre billedet af et afbalanceret fyldeforløb.
Da plastificering og homogenisering af smelten også spiller ind på smeltens ekspansionslængde, er der mange årsager til, at det er vanskeligt at opnå et fyldeforløb i ligevægt.
Smeltens ekspansionslængde kan beregnes ved hjælp af deformationsfaktorteknikken, hvis der er uens godstykkelser, og ligeledes hvis form­temperaturen også skulle være uens.

Plastsmeltens ekspansion i en kasseform

Plastsmeltens ekspansion i en kasseform