E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Plastsmeltens ekspansion i formhulrum

Det er muligt at opstille regler for ekspansion af plastsmelten i formhulrum med konstant spaltehøjde og ved variabel spaltebredde.
Man vil med en passer kunne indtegne de forskellige ekspansionsradier, der svarer til fyldeskudsseriens fyldestadier med udgangspunkt eller centrum til indløbsporten.
Formhulrum, hvor indløbet ligger ude på en af emnets sider, bliver fyldt efter samme regler.
Det samme er gældende, når formhulrummet har forskellige spaltebred­der, dog kun når en større spaltebredde afløses af en mindre spaltebredde.
Afløses en mindre spaltebredde af en større spaltebredde, vil denne mindre spaltebredde, såfremt den ikke er for stor, af smelten blive betragtet som indløbsport til den større spaltebredde.

Definitioner

Ved spaltehøjde forstås altid den mindste af de to dimensioner, der danner et formhulrums tværsnit = mindste godstykkelse.

Ved spaltebredde forstås altid den største af de to dimensioner, der danner et formhulrums tværsnit = største godstykkelse.

Ekspansionsradier

Ekspansionsradier
Ekspansionsradier ved overgang  fra større til mindre spaltebredde

Ekspansionsradier ved overgang fra større til mindre spaltebredde

Er portåbningen lille, vil dennes centrum danne udgangspunkt for de ringe, der kan tegnes med en passer, og som altså er identisk med fyldeskudsseriens ekspansionsradier ved fyldning af formen.

Ekspansionsradier ved overgang fra mindre til større spaltebredde

Ekspansionsradier ved overgang fra mindre til større spaltebredde

Hvis det lille formhulrums spaltebredde er for stor, til at den af smelten bliver betragtet som en indløbsport, vil der opstå tre ekspansionsradier i det store formhulrum; en med udgangspunkt i indløbsporten i det lille form­hulrum og en for hver af de to hjørnepunkter ved overgangen fra lille til stort formhulrum.

Kombinationen, hvor det lille formhulrums spaltebredde er for stor, til at den af smelten bliver betragtet som en indløbsport til det store formhulrum

Lille formhulrum med stor spaltebredde
Kombinationen, hvor det lille formhulrums spaltebredde er for stor, til at den af smelten bliver betragtet som en indløbsport til det store formhulrum Midterpartiet, som er det skraverede spaltebreddeområde, bestemmes fortsat af radien R, hvis centrum er placeret i indløbsporten A. De to formhulrum ved siden af det skraverede område, mærket B og C, bestemmes fyldningsmæssigt af radien r, hvis centrum ligger i kanterne, mærket B og C.