E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Afvigelser fra ekspansionsreglen

I nogle tilfælde, særligt ved mindre spaltehøjder (godstykkelser) i formhul­rummet, kan det konstateres, at smelten ude i hjørnerne af formhulrummet flyder noget hurtigere end den øvrige smelte, selv om kølingen ude i hjør­nerne er større end i den øvrige del af formen.
Når kølingen er større, burde smelten flyde langsommere i stedet for, og ekspansionslængden skulle derfor være mindre og i alt fald ikke større.
Den sandsynlige forklaring er, at det materiale, der kommer i be­røring med den kolde værktøjsvæg, slagagtigt trækker sig sammen, og at denne sammentrængning forårsager et træk i det efterfølgende materiale, et træk, der bevirker en kapillarvirkning, således at smelten ekspanderer hurtigere netop der, hvor kølingen er stærkere.
Kapillarvirkningen er målt forskellig fra materiale til materiale og er større ved mere køling og ved mindre godstykkelser.

Afvigelse fra ekspansionsreglen på grund af kølingens kapillarvirkning

Afvigelse fra ekspansionsreglen på grund af kølingens kapillarvirkning
Smelten i kvadraterne 1 og 4 er udsat for hver tre køleflader, mens smelten i kvadraterne 2 og 3 kun er udsat for to køleflader.