E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Plastsmeltens ekspansion under støbning

Støbes plast fra en dyse med lav hastighed ud i det fri, kan det konstateres, at plasten ekspanderer til kugleform.
Denne kugle vil dog på grund af egenvægten og med tiltagende størrelse antage dråbeform.
Dermed erkendes, at plastens evne til at ekspandere tilsyneladende er ens i alle retninger.
I et lukket værktøj kan plasten normalt ikke ekspandere frit, idet formhulrummet normalt ikke er kugleformet.
Den radiale udvidelse kan dog iagttages i rummet mellem to parallelle formplader.

Plastskive, der viser radial formfyldning

Plastskive, der viser radial formfyldning

På grundlag af forsøg med tilsvarende forme er det konstateret, at plasten har en evne til at ekspandere radialt ud fra indløbsstedet mellem de to værktøjsparter.
Ekspansionslængden målt fra centrum ud mod ”plast­kagens” kant er opmålt og er konstant samme mål.
En ikke fuldstøbt skive, som er fremstillet i henhold til ovenstående, skulle således være cirkelrund. I praksis må der dog regnes med små afvigelser, som skyldes forskel i formtemperatur eller uensartet plastificeret smelte.
Hvis skiven får stjernefacon, og stjernens takker ikke er helt udfyldt med plast, vil der fremkomme rundinger dertil, hvor takkerne er udfyldt, svarende til den radius, der danner det ikke-fuldstøbte emne.

Formfyldning med stjernefacon

Formfyldning med stjernefacon