E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Dannelse af den viskose sjæl

Når plastsmelten presses ind i et formhulrum, vil den straks efter at have forladt indløbsporten ekspandere ud mod værktøjsvæggene, hvor der ved afkø­ling dannes en stillestående skal, hvorefter den efterfølgende flydende plast bliver til den viskose sjæl, der bevæ­ger sig i den rørformede skal.

Den viskose sjæl

Den viskose sjæl

Ved skaldannelsen bliver den flydende plasts tværsnit reduceret til den viskose sjæl, hvorved den viskose sjæl på grund af øget skaltykkelse taber i tværsnit og derved taber varme, hvorved den viskose sjæl flyder mere og mere trægt, hvad der til sidst bevirker, at den indefryser.
Den viskose sjæl har stort set en efter tværsnittet i formhulrummet tilpasset og tilsvarende facon.
Afkølingen vil bevirke, at skaltykkelsen på ethvert tidspunkt er ens i et formhulrums tværsnit, såfremt formtemperaturen er ens på de vægge, der danner formhulrummets tværsnit.

Ens skaltykkelse i ethvert tværsnit

Ens skaltykkelse i ethvert tværsnit