E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Styring af godstykkelsen ved hjælp af varme

Fidusen med at hæve varmen på dele af værktøjet kan i nogle tilfælde bruges til at styre godstykkelsen. I et større værktøj, til fx folie, rør, plade eller profil, kan der være mulighed for at placere flere mindre varme­bånd på dysen i stedet for ét stort.
Ved at hæve temperaturen på et område ved dysen, hvor emnet bliver for tyndt, mindsker man flydemodstanden i værktøjet, og mere materiale vil flyde denne vej. Hvis man derimod sænker varmen på et område, hvor emnet bliver for tykt, vil mate­rialet søge andre veje, hvor varmen er højere.
På moderne ekstruderingsanlæg kan sådanne delte varmebånd være tilsluttet et elektronisk overvågnings- og måleudstyr, som automatisk hæver og sænker varmen, når der sker ændringer i godsfordelingen.
Men vær opmærksom på, at den automatiske justering først går i gang, når der er konstateret en ændring i godstykkelsen, samt at der går en vis tid, før temperaturændringen virker i værktøjet. Der kan altså være ekstruderet en del meter med forkerte mål, inden ændringen virkede.

Dysevarmebåndet er delt i otte enheder
For hver af de otte varme- plader/varmebånd er der monteret en føler. Hvis der er monteret en automatisk gods­tykkelsesmåler, vil denne, hvis der registreres en større gods­tykkelse, give besked til auto­matikken, at den skal sænke varmen, hvor emnet er tykkere

Automatisk godstykkelsesmåling og temperaturregulering

Automatisk godstykkelsesmåling og temperaturregulering
Displayet viser automatisk godstykkelsesmåling og de afledte indstillinger for de otte varme- plader/varmebånd

Automatisk måling af godstykkelse

Automatisk måling af godstykkelse
Godstykkelsesmåleren er en lille skanner, som er i stand til at registrere gods­tykkelsen med ultralyd. Skanneren kan være monteret på en ring, der drejes rundt om røret, eller den kan være monteret på en skinne og bevæges hen over en folie eller plade