E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Opstilling

Der findes i dag en lang række forskellige producenter af termoformmaskiner, og de tilbyder alle sammen flere end én metode til opstilling af formen. Normalt tilbydes maskiner med standardudrustning, hvor skift af over- og underrammer sker manuelt, eller maskiner med hurtig­skift, hvor rammer tilpasses automatisk ved indtastning af ønsket størrelse. Formbordet kan være udstyret med kugler eller lignende, der kan hæves ved op­stilling, så formen let kan flyttes rundt.
Fastgørelse af form og rammer varierer mellem de enkelte fabrikater og udstyrspakker. Det er dog altid vigtigt at kontrollere følgende:

  • Over- og underramme skal sidde nøjagtigt over hinanden. Kontrollér, at overrammen ikke vrides på grund af skæve sidestykker – vridning vil medføre stor belastning af føringer og låsecylindre.
  • Der skal være luft mellem formpladen og underrammen. Afstanden afhænger af materiale og tykkelse af de plader, der skal formes (ca. 1/2 pladetykkelse, min. 2-4 mm). Vær opmærksom på, at formplade og ramme kan udvide sig forskelligt ved opvarmning. Afstanden skal derfor kontrolleres, når maskine og form har opnået driftstemperatur.
  • Formpladen og underrammen skal være i samme niveau.
  • Formningsområde og blæsekasse skal være tæt.
  • Ved justering af formbordes niveau ved ’formbord nede’ skal afstanden fra formtop til underside af undervarmen være minimum 25 mm.
  • Ved justering af omkobling fra ’sneglefart ned’ skal kontakten placeres, så formen har sluppet emnet.
  • Kontrollér tæthed af blæsekasse: Ilæg plade og forblæs, pladen skal lette, lyt efter utætheder.
Tætningen ved montering af en form

Tætningen ved montering af en form