E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Indkøring

Montering af overstempel:

 • Trykket tages af overstempelcylinderen (normalt med det håndtag, der styrer overstempelhastigheden).
 • Form køres op, og overstemplet placeres, hvor det skal være ved formningen.
 • Overstempelbordet (bjælken) køres ned (det er nødvendigt at lade lidt luft sive ind i overstempelcylinderen, når det niveau nås, hvor overstemplet skal tage trykket af igen).
 • Overstemplet monteres.
 • Overstempelcylinderens endestop justeres, så overstemplet ikke berø­rer formen. Kontrollér, at overstempelbordet kører lige ned, og at endestop nås samtidigt, så overstempelcylinder og føringer ikke vrides.
 • Overstemplet grovcentreres.
  Grundindstillingen ved opstart af indkøring er:
 • Maksimal varmeintensitet
 • Maksimalt vakuum
 • Formbevægelser så hurtige som muligt
 • Ved anvendelse af overstempel justeres hastighed og tider, så form og overstempel når deres endeposition samtidigt.

Inden indkøringen begynder, skal formen og rammerne være varmet op til driftstemperatur. Det kan ske ved opvarmning af formen i en ovn, hvis formen har temperaturstyring via denne, eller for forme af metal ved hjælp af overvarmen.
Ved opvarmning med overvarme køres formen op til et niveau lige under overvarmen, hvorefter overvarmen køres frem. Vigtigt: forme af træ, epoxy-plast, støbemasse og lignende må aldrig opvarmes med overvarmen, da de ødelægges, hvis man forsøger. Efter formen har opnået driftstemperatur, er det vigtigt at køle rammerne ned til deres driftstemperatur. Det kan gøres ved at dække formhullet med pap og køle med maskinens køle­blæsere.

Det er vigtigt først at finde den optimale opvarmningsintensitet (temperatur) og opvarmningstid; herefter kan følgende findes:

 • Optimal forblæsningstid (højde)/optimalt vakuum
 • Optimal formhastighed
 • Optimal formtemperatur
 • Eventuel justering af varmebilledet
 • Optimal køletid
 • Optimal afformningsluft/afformningshastighed

De enkelte punkter er uafhængige af hinanden og kan derfor godt justeres i samme proces. Dog skal man passe på ikke at justere for mange ting på én gang, da man så mister kontrollen over virkningen af den enkelte justering.