E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Krav til udstøderkonstruktion

Værktøjets udstøderkonstruktion skal nøje afpasses til:

  • Sprøjtestøbemaskinen
  • Emnet
  • Formål, dvs. fx driftsform fuldautomatisk

Ved fuldautomatisk produktion er det vigtigt, at afformning af emnerne sker problemfrit. Sprøjtestøbemaski­nens udstødersystem er konstrueret ”idiotsikkert”, dvs. så­fremt udstøderen ikke er kørt helt tilbage efter et udstøderslag, vil maskinen ikke kunne lukke. Det gælder dog ikke for den faste, mekaniske udstøder.
Ikke kun maskinens, men også værktøjets udstødermekanisme bør være konstrueret ”idiotsikkert”, hvilket betyder, at der til visse konstruktioner må forebygges mod havari ved fx at indbygge mikrokontakter på udstøderpladen for at sikre, at udstøderen står i den korrekte position, før en anden værktøjsfunktion igangsættes.
Fx er det i forbindelse med lukning af et sprøjtestøbeværktøj med kulissetræk over skråtappe vigtigt, at værktøjets og ikke kun maskinens udstødermekanisme melder, at den korrekte position er nået. Den indbyggede mikrokontakt på udstøderpladen skal fortælle, at udstøderen er tilbage, således at den hydrauliske kulisse kan lukkes. Samme funktion kunne opnås med sammenkobling af sprøjtestøbemaskinens og sprøjtestøbeværktøjets udstøder.