E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Otte-søjlers, fuldt hydraulisk lukkeenhed

Til lukkehøjtrykket er maskinen udstyret med otte ”bajonet-lukkeenheder”, der er integreret i det bevægelige opspændingsplan.
I position ’form lukket’ bliver lukkestemplerne drejet 45° for at gå i indgreb med søjletand­stængernes bajonetdel, inden det hydrauliske højtryk kan aktiveres for lukketryk.
Ved åbning drejes lukke-stemplerne igen 45° for at frigøre søjletandstængerne fra bajonetenhederne, så åbnebevægelsen med transportcylindrene kan finde sted.

To-trins lukkeenhed

To-trins lukkeenhed
Enheden har to dobbeltvirkende transportcylindre til hurtig åbning og lukning af formplanerne. formplanerne. Maskinen er meget med en lukkekraft på 80.000 kN. Bemærk manden ved siden af maskinen. (Husky)

Formen til ovenstående 80.000 kN sprøjtestøbemaskine til  støbning af et bilkarosseri  helt i plast (Husky)

Formen til ovenstående 80.000 kN sprøjtestøbemaskine til støbning af et bilkarosseri helt i plast (Husky)