E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Knæledslukkeenhed med integreret mellemplade

På knæledslukkeenheden med integreret mellemplade er den dobbeltvirkende, hydrauliske lukkecylinder monteret på den bagerste, faste travers med lukkecylinderens stempelstang fastgjort til den bevægelige mellemplade.
Knæleddet er forbundet til maskinens bevægelige opspændingsplan og den bagerste travers, hvor det bevægelige mellemplan tjener som aktiveringscenter for knæleddet.
Alle knæleddets bevægelige omdrejningspunkter er forsynet med selv­smørende lejer.

Knæledslukkeenhed med integreret mellemplade

Knæledslukkeenhed med integreret mellemplade
(Battenfeld)

Knæledslukke-enheden er med selvsmørende lejer

Knæledslukke-enheden er med selvsmørende lejer
(Battenfeld)

Skematisk knæledslukkeenhed

Skematisk knæledslukkeenhed
(Battenfeld)

Den hydrauliske udstøder, der er placeret på det bevægelige opspæn­dingsplan, er let tilgængelig og derfor let at arbejde med.
Formhøjden indstilles med den centralt anbragte indstillings­mekanisme på maskinens bager­ste travers via en elmotor, der styres over maskinens styrepult.
Lukketrykket indstilles ved hjælp af et måleur, der omsætter søjlestræk­ket til aktuel lukke­kraft.