E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Snekkeslitage

Som ved alt mekanisk udstyr udsættes plastificeringsenheden for slitage i forbindelse med forarbejdning af termoplast.
Indholdet og bestanddelene af fyldstoffer eller pigmenter har stor indflydelse på slitagen af snekke, spærrering, dyse og sprøjtecylinder.
Der skelnes principielt mellem abrasion (afskrabning) og korrosion (ætsning eller opløsning), som er fænomener, der kan optræde hver for sig eller samtidigt.
Slitage på komponenterne opdages ofte først på et sent tidspunkt, fx når der optræder funktionsforstyrrelser. I mange tilfælde vil slitage dog have gjort sig bemærket tidligere i form af misfarvninger af overfladen eller ustabilitet i emnernes vægt- og målspredning.
I andre tilfælde ses emnefejl forårsaget af slitage ikke umiddelbart, idet fejlene optræder indvendigt i emnerne.
Sådanne slitageproblemer forårsager ikke kun store omkostninger på grund af udskiftning af nedslidte, ikke funktionsdygtige maskindele som snekker, cylindre og tilbageløbsspærrer, men også gennem højere kassationsrater og mindre udnyttelsesgrad af maskinen på grund af tabt tid til stilstand og reparation.
Det er derfor vigtigt at vælge maskindelene i de rigtige stålkvaliteter og med den rigtige overfladebehandling til en specifik, krævende forarbejdning for bedst mulig beskyttelse mod slitage. Maskin­fabrikanterne har stor ekspertise på dette område.
Til normal sprøjtestøbning, altså uden fyldstoffer og uden korroderende pigmenter, vælges standardstål, som har en universal overfladehårdhed og overfladebeskyttelse.