E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Luft i plastsmelten

Under sprøjtestøbeprocessen er det vigtigt, at materialets forarbejdningsbetingelser er optimale, hvilket ud over den rigtige varmeindstilling om­fatter en snekke, der er optimal til håndtering af materialet, dvs. at snekkens doseringsområde ligger i området 1-3D.
Luft i en smelte vil ødelægge de omliggende molekyler, når den indsprøjtes i værktøjet, idet der sker en lokal forbræn­ding. Emnet vil da også indeholde luft (der ikke må forveksles med indesluttet luft), som medfører en ringere emnekvalitet. Der vil også være synlige forbrændingsstriber på emneoverfladen.

Snekkens luftindtag ved  anvendelse af for stor doseringsvej

Snekkens luftindtag ved anvendelse af for stor doseringsvej
A. Efter opsnekning. Der er luft iblandet smelten i området 4D. B. Efter indsprøjtning. Der er luft i materialet før kompressionszonen. C. Efter fornyet opsnekning. Luften fra billede B er flyttet til kompressionszonen. Såfremt doseringen stopper ved området 3D, vil luften ikke nå smelten, der befinder sig foran snekkespidsen, men tværtimod blive presset bagud for til sidst at undslippe igennem materialetragten.