E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Målspredning

Denne beregning af standardafvigelser foretages på samme måde, uanset om der er tale om emnevægt- eller emnemålspredning, eller variationer som det ofte benævnes.
Dette afsnit kommer ikke nærmere ind på statistisk kvalitetskontrol, men for virksomheder, der bestræber sig på at opnå god produktionskvalitet, medfører det håndtering af store datamængder, som i dag let håndteres og behandles på edb.
Det kommende afsnit viser nogle af de muligheder, der er ved at an­vende standardafvigelsen ved fremstilling af emner med et forud planlagt eller fastlagt kvalitetsniveau.
Som dokumentation for en række emners korttidsstabilitet kan modelskemaet ”Kontrolskema til vægt- og målspredning” anvendes.
Bemærk, hvor stor variation der er på korttidsstabiliteten for henholdsvis vægt og mål.

Kontrolskema til vægt- og målspredning

Kontrolskema til vægt- og målspredning

Sammenligning mellem emnemål og emnevægt

Sammenligning mellem emnemål og emnevægt

Grafisk sammenligning mellem emnemål og emnevægt

Grafisk sammenligning mellem emnemål og emnevægt