E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Varmeformbestandighed

Plastmaterialernes varmeformbestandighedstemperatur kan findes i materialedatablade eller i skemaet ”Generelle oplysninger om termoplastiske materialer”, der er medtaget i denne bog under sprøjtestøbningens materialeafsnit.

Bestemmelsesmetoder

Der er to forskellige bestemmelsesmetoder afhængigt af materialetype:

  • Amorfe plast prøves efter ISO 75, metode ”A”.
  • Delkrystallinsk plast prøves efter ISO 75, metode ”B”.

Restkøletidsserie

Emne:HåndtagType:Borealis HH315MODato:30.03.2004
Materiale:PPOperatør:C.R.N.
Fyldningsgrad/bemærkningEmnenrMassetemperaturFormtemperaturSpecifikt modtryk
i bar
Doseringsvej i mmSpecifikt sprøjtetryk i barSprøjtehastighed i %Omkoblingspunkt i mmSpecifikt eftertryk
i bar
Eftertrykstid i sek.Restpude i mmEmnevægt i gramRestkøletid i sek.Cyklustid i sek.Lukkekraft i kN
Overført fra forseglingsserien2321540120301.64010010500125,014,41833450
Ta for PP er ca. 100 °C
Emnetemperatur 60 °C24732
Emnetemperatur 70 °C25631
Emnetemperatur 82 °C26530
Emnetemperatur 89 °C27429
Emnetemperatur 93 °C28328
Dosering kan ikke afsluttes292
Egentlige parametre2821540120301.64010010500125,014,41328450

På grafen nedenfor kan emnetemperaturen ses sammenholdt med det længden af restkøletiden.

Restkøletidsserie

Restkøletidsserie