E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Formålet med emnevægtsstabilitetsserien

Emnevægtsstabilitetsserien anvendes til at undersøge vægtspredningen.

Ud fra en given produktion, der er faldet til ro og er i ligevægt, udtages med passende intervaller en serie emner som stikprøvekontrol.
For eksempel én stikprøve pr. time over fx 24 timer. En kortere tids­horisont kan naturligvis også vælges for hurtigere kontrol. Disse prøver kaldes den løbende kontrol.
Prøverne ved den løbende kontrol kan indgå i den daglige kontrolrutine (statistisk kvalitetskontrol).
For at accelerere prøven ved indkøring af et nyt værktøj i forbindelse med fx ”nul-serien” kan prøveudtagningen gøres væsentligt kortere ved at udtage et minimumantal på hvert tiende af 100 skud, lig med 10 kontrolprøver.
Dette korte kontroludtag kan have betydning for hurtig indgriben eller hurtig indkøring.

Registrering

Et emne fra hver af de udtagne stikprøver vejes på en vægt med to decima­lers nøjagtighed for registrering af vægt og nummereres, hvorefter vægten og klokke­slættet indføres på et proceskort. Emnerne pakkes i plastposer for sammen med graf og proceskort at fungere som dokumentation.
Der tegnes en graf, hvor X-aksen er lig med et emne i fortsat nummerering, og
Y-aksen er lig med emnevægten i gram med to decimalers nøjagtighed.
Denne graf viser på en god og overskuelig måde, hvilke emner der har unormal afvigelse, hvorefter der er mulighed for hurtig indgriben for at fjerne afvigelsen.
Vægtspredning større end 0,7 % kan karakteriseres som stor, og bør give anledning til overvejelse om fintrimning af procesforløbet.
Ved at anvende emnevægten som stikprøvekontrol kan der opnås hurtig emne- og proceskontrol. Egentlig målkontrol ville kræve, at der skulle ventes til 24 timer, efter at emnet er støbt. Det betyder, at produktionen kan køre 24 timer, inden der kan reageres på en opstået unøjagtighed siden sidste kontrol.
Den hurtige vægtkontrolmetode betyder derimod, at man omgående kan gribe ind, hvis der forekommer afvigelser i forhold til det planlagte.