E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Restpude

Såfremt restpuden under eftertryksserien bliver for lille, må den korrigeres eller tilrettes ved at fjerne eftertryk og eftertrykstid.
Dette betyder en kort tilbagevenden til fyldeskudsserien, hvor omkoblingsvejen og doseringsvejen hæves til et passende niveau. Se efterfølgende punkter 1-7, som følges i nummerorden. Registreringen bør ske på fylde­skudsseriens proceskort.

  1. Hæv omkoblingsvejen for at opnå den fornødne restpude.
  2. Kør nogle skud, hvor restpuden tjekkes. Indstil nu doseringsforsinkelsestiden til fx 6 sekunder – husk at fjerne den igen ved tilbagevenden til eftertryksserien.
  3. Hæv om nødvendigt doseringsvejen tilsvarende med den vejlængde, omkoblingsvejen blev hævet.
  4. Kør et passende antal skud, og tjek efterfølgende, om restpuden er blevet tilstrækkeligt stor efter den krævede efterfyldning.
  5. Registrer fyldeskudsvægten, og indfør de nye data på fyldeskudsseriens proceskort.
  6. Stil doseringsforsinkelsestiden tilbage til 0,5 sekund.
  7. Vend nu tilbage til samme sted i eftertryksserien, og fortsæt eftertryks­serien.

Registrering

Et emne, der repræsenterer hvert trin i eftertryksserien, vejes på en vægt med to decimalers nøjagtighed for registrering af vægten, som herefter indføres på proceskortet.
Der kan om ønsket yderligere tegnes en graf for overskuelighedens skyld, hvor X-aksen er lig med de emner, der repræsenterer hvert trin i eftertryksseriens indstillede eftertryk i bar, og Y-aksen er lig med emnevægten i gram med to decimalers nøjagtighed.

Dokumentation

Hvert emne, der repræsenterer et trin i eftertryksserien, tages fra løbende, nummereres og pakkes i en plastpose for sammen med proceskort og graf at udgøre do­kumentation for eftertryksserien.