E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Kvalitetsstyring af en indkørt produktion

For grundlæggende at kunne håndtere kvalitetsstyring af en produktion er det væsentligt at kunne dokumentere alle indkøringens faser til mindste detalje og specielt nedenstående 11 punkter.

De fire første og væsentligste faktorer for opnåelse af optimal styring er:

 1. God planlægning
 2. God orden
 3. God systematik og disciplin
 4. Udførlig og grundig dokumentation

  Efterfølgende parametre har betydning for opnåelse af god stabilitet, for korrekte tolerancer, der er en vigtig del af kvalitetsstyringen:

 5. Formværktøjstemperatur
 6. Massetemperatur
 7. Eftertryk, der opgives som et specifikt tryk i MPa eller bar
 8. Eftertrykstid
 9. Modtryk, der opgives som et specifikt tryk i MPa eller bar
 10. Sprøjtehastighed
 11. Sprøjtetryk, der opgives som et specifikt tryk i MPa eller bar

I det daglige tales der meget om kvalitetsstyring, uden at der er bevidsthed eller klarhed om, hvorvidt der er tale om kvalitetsstyring eller kvalitetskontrol.

Kvalitetskontrol har fået det lidt kedelige kendetegn, at det er lig med at sortere sig til kvalitet og omproduktion, hvorimod kvalitetsstyring har en væsentligt bedre og moderigtig klang, idet man her styrer processen for at opnå kvalitet.
Når målet er at opnå ”en optimal teknisk, økonomisk produktion”, kan hverken kvalitetskontrollen eller kvalitetsstyringen i virkeligheden stå alene, men må og skal supplere hinanden.