E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Glasfiberforstærket umættet polyester (GUP)

Materialegruppen glasfiberforstærket (umættet) polyester består, som navnet antyder, af to hovedkomponenter: glasfibre, der som forstærkningsmateriale leverer materialets styrke- og stivhedsegenskaber, og umættet polyester, der som matrix eller bindemiddel holder sammen på forstærkningen og leverer materialets termiske og kemiske bestandighed.
Desuden indgår der en række hjælpestoffer, hvoraf nogle skal sikre om-dannelse af polyesteren fra flydende til fast tilstand (hærdning), mens andre giver materialet særlige egenskaber (fx tiksotropi, nedsat brandbarhed og UV-stabilitet).

For at beskytte den bærende del af laminater af glasfiberforstærket polyester mod overlast, eller for at give konstruktionen et dekorativt ydre, forsynes GUP-konstruktioner ofte med særlige overfladelag eventuelt på begge sider. Den glatte side eller forsiden er normalt den side, som har vendt mod støbeformen. Det første uforstærkede lag, der føres på støbeformen, kaldes gelcoat. Når den ønskede tykkelse er opnået, og gelcoaten er stivnet, opbygges den egentlige konstruktion af forstærkningsfibre og plastmatrix. Det sidste beskyttelseslag benævnes topcoat.
Til GUP-konstruktioner anvendes oftest gelcoat og topcoat af umættet polyester eventuelt med tilsætning af specielle fyldstoffer og eventuelt pigment. Figuren viser den principielle opbygning af laminat af fiberforstærket umættet polyester eller epoxyplast forsynet med gelcoat og topcoat.

Principskitse af laminat af fiberforstærket umættet polyester eller epoxyplast

Principskitse af laminat af fiberforstærket umættet polyester eller epoxyplast