E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Laminatskader – sandwichkonstruktioner

Reparationer af beskadigede sandwichkonstruktioner kan være meget forskellige alene i medfør af de mangfoldige materialemuligheder, der er til stede. Her skal blot omtales et sandwichlaminat bestående af to skaller af GUP med et cellulært materiale som kerne, typisk polyurethanskum, PVC-skum eller kantstillet endetræ af balsa.
Hvis kernen skal udskiftes, fordi den er beskadiget, laver man først den allerede eksisterende åbning i det ene dæk­lag noget større end i det andet. Den beskadigede kernedel kan da skæres ren og udtages igennem det større hul, og en omhyggeligt tilpasset erstatningskerne kan føres ind ad samme vej. Erstatningskernen må naturligvis fx med passende spartelmasse klæbes til det modsatte dæklag og til den øvrige kerne. Begge dæk­lagene lukkes herefter udefra på sædvanlig måde.

Hjælpeanordning til påføring af et lag glasfibermåtte indvendigt i lukket hulrum

Hjælpeanordning til påføring af et lag glasfibermåtte indvendigt i lukket hulrum

Hvis skaden ikke er gennemgående, men kun berører det ene dæklag og kernen, kan samme fremgangsmåde benyttes. Dog skal man passe på ikke at beskadige det uskadte dæk­lag, når kernematerialet fjernes.

Princip for erstatning af en kernedel. Gennemgående sandwichskade.

Princip for erstatning af en kernedel. Gennemgående sandwichskade.
A. Oprindeligt brud. B. Færdig reparation.