E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Kontrolmetoder

Ved fremstilling af kompositmaterialer af fiberforstærket hærdeplast er det af afgørende betydning for kvaliteten af de færdige emner, at man sikrer sig, at hver eneste af de faktorer, der har indflydelse på resultatet, er optimal. Det gøres bedst ved at kontrollere flest mulige af disse faktorer.
Hos mange fabrikanter består hele kvalitetskontrollen alene af kontrol af den færdige produktion. Hvis der er fejl i et færdigtstøbt emne, er det imidlertid ofte forbundet med store tab at afhjælpe fejlene, idet materialet ikke kan støbes om til et nyt emne, fordi matrixmaterialet er en hærdeplast i hærdet tilstand. Fejl må afhjælpes som regulære reparationer. Ofte skyldes fejl i færdige emner, at der er forekommet fejl i en af råvarerne eller i selve produktionsprocessen. Det vil altid være hurtigere, nemmere og billigere at rette fejlene tidligst muligt i forløbet eller naturligvis bedst helt at undgå fejl.
Der findes en lang række relevante standardiserede prøvningsmetoder til rådighed til at gennemføre et fornuftigt kontrolprogram. Mange fabrikanter råder imidlertid ikke over udstyr eller personale til at gennemføre disse metoder, samtidigt med at metoderne ofte er kostbare og langvarige at gennemføre. I mange produktioner vil det ofte være tilstrækkeligt at gennemføre simplere kontrolmetoder, som – selv om de ikke altid er så nøjagtige som de standardiserede metoder – giver tilstrækkeligt sikre udsagn.
I Glasfiberarmeret polyester – Praktiske kvalitetskontrolmeto­der af Kjeld Karbæk, Teknologisk Institut, 1989 er der nærmere beskrevet en række gennemprøvede kontrolmetoder, som er fundet tilpas enkle at udføre, og som uden særlig uddannelse og uden brug af kostbart udstyr kan udføres af formanden eller værkføreren i direkte tilknytning til produktionen under værkstedsmæssige forhold. Det vil dog altid være at foretrække at adskille kontrolaktiviteterne fra produktionen, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.

Et fornuftigt opbygget kvalitetskontrolsystem vil omfatte:

  • Råvarekontrol
  • Produktionskontrol
  • Færdigvarekontrol