E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Folie

Følgende princip anvendes i folieforarbejdende virksomheder: Folien køres hen over en gummibelagt metalrulle, der er tilsluttet minusspænding. Over rullen sidder en metalskinne, som er tilsluttet plusspænding (regulérbar højspænding). Derved springer der gnister i hele skinnens længde ned mod rullen.
Folien bliver således udsat for en konstant strøm af gnister, som brænder nogle af molekylerne over. Nogle af brint- og kulstofatomerne brændes også af. Jo kraftigere højspændingen og dermed gnisterne er, jo flere frie valenser/bindinger bliver der på overfladen.
Det må dog her tilrådes, at man er omhyggelig med at få startet udsugningen, som er tilsluttet sådanne anlæg, da der frembringes en del ozon ved denne metode.
Effekten af treatningen skal afpasses efter behovet. Der skal frembringes så mange bindinger, som trykfarven har brug for for at binde. Derfor må man tage hensyn til, hvilken trykfarve der skal anvendes. For høj ef­fekt skader ikke umiddelbart trykningen, men hvis man treater for hårdt, kan man risikere at ”brænde” igennem folien med det resultat, at den bliver fuld af huller, eller i værste fald ”blokker”, hvilket betyder, at den smelter sammen med det næste lag under oprulningen, eller, hvis det er en rør­folie, at det bliver umuligt at adskille de to lag.
Skinnens længde afpasses efter behov for trykkebredde, og højspæn­dingen afpasses efter krav til trykningsgrad, trykkebredde, hastighed, plasttype og malingstype.
Hvis man efterfølgende skal svejse folien, må man ikke svejse treatede overflader mod hinanden. Det forringer svejsningens holdbarhed.

Princippet i en treater/corona-behandling

Princippet i en treater/corona-behandling
Folie ledes hen over en valse, som er tilsluttet en minus-pol. En metalskinne over rullen er tilsluttet plus-pol. Gennem metalskinnen ledes højspænding, og der springer en konstant strøm af gnister ned mod rullen. Molekylerne i overfladen af folien bliver derved brændt over, og der skabes flere frie valenser (bindinger), som trykfarven kan hæfte til.
Dobbeltsidig treater til treatning af rørfolie, således at begge sider af posen kan påføres trykfarve

Dobbeltsidig treater til treatning af rørfolie, således at begge sider af posen kan påføres trykfarve
Dobbeltsidet treateranlæg

Dobbeltsidet treateranlæg
Når treateren lukkes, kommer de 2 el-skinner tæt på de 2 valser (markeret med hvide pile). Lukkeretning er markeret med sorte pile.