E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Positionsføler

Med positionsføleren kontrolleres, at hydraulikcylinderen står i den position, som signalerne fra profileringsprogrammet har givet. Den er placeret sammen med hydraulikcylinderen, der bevæger enten dorn eller dyse. Når cylinderen bevæger sig, flytter en forbindelsesstang en lille signalgiver, der sidder inden i positionsføleren.
Positionsføleren omtales ofte som LVDT’en, Linio-tasten, positioneringsføleren eller induktivaftasteren.
For at sikre at hele bevægelsesområdet i positionsføleren kan udnyttes, skal den grundindstilles, når der foretages udskiftninger i hovedet med kortere eller længere kerne-/dysesæt.
Hvis man derimod altid kører med samme længde dorne og dyser, er det normalt ikke nødvendigt at stille på positionsføleren.

Indstilling af positionsføler

Indstilling af positionsføler
Indstilling af positionsføleren skal foretages, således at bundstillingen i positionsføleren svarer til mindste godstykkelse på hovedet til indvendig slange. For udvendig slange skal toppositionen i positions­føleren svare til mindste godstykkelse på hovedet til udvendig slange. Kan også være modsat, hvis positionsføleren er monteret på bevæ­gelig dyse.