E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Slangehovedet

Slangehovedet, som skal forme slangen, vender ofte dysen nedad. Ekstruderen er derfor normalt placeret ret højt oppe.
Slangehovederne kan forme en slange med diameter fra få millimeter til mange centimeter. Slangen kan frem­stilles med godstykkelser fra langt under 1 mm og opefter.
Blæsestøbevirksomhederne råder normalt over hoveder til forskellige typer af plast. Samtidigt råder de over større og mindre hoveder til forskellige diametre.
Ved at skifte inderdorn og yderring (dorn og dyse) kan man desuden med det enkelte hoved producere flere forskellige diametre og godstykkelser, men kun inden for et be­grænset område.
Noget helt specielt ved blæsestøbning er, at inderdorn og yderring kan forskydes i længderetningen i forhold til hinanden. Derved skabes mulighed for at variere godstykkelsen på grund af dornens og yderringens ko­niske udformning. Forskydningen sker typisk ved hjælp af et hydraulisk stempel, som er placeret på toppen af hovedet.
Hovederne kan deles i to hovedgrupper: Det sidefødte, som har bevægelig dorn, og det bundfødte, som har bevægelig dyse.

Sidefødt slangehoved med bevægelig dorn

Sidefødt slangehoved med bevægelig dorn
Bemærk den koniske dorn og dyse.