E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Dysen

Dysen kan have mange udformninger. Som udgangspunkt arbejder man med to typer dyser til henholdsvis indvendig og udvendig slange. Ved indvendig slange har dornen af­sluttende form i indadgående retning. Ved udvendig slange har dornen form i udadgående retning.
Indvendig slange anvendes normalt til runde emner med mindre diameter og uden håndtag.
Udvendig slange anvendes som udgangspunkt til større emner, flade emner og emner med skillerum fx håndtagsdunke.
Dysesæt med stor vinkel er meget følsomme ved justering. Sam­tidigt vil slangen ofte forsøge at trække sig tilbage til den oprindelige størrelse på grund af plastens ”hukommelse”.
Det er meget vigtigt at være opmærksom på, hvilken type dyse der an­vendes, når man skal foretage justeringer under processen. Som sagt kan dorn og dyse bevæges op og ned i forhold til hinanden. Det kan som før nævnt ske ved hjælp af en hydraulisk cylinder, som er anbragt på toppen af hovedet. Hvis justeringer foretages forkert, kan dorn og dyse lukkes mod hinanden med risiko for, at der lukkes for materialestrømmen. Lukningen kan i værste fald medføre sprængning af hovedet. Desuden er der fare for, at dorn og dyse skader hinanden.

Dysetyper

Dysetyper