E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Bundfødt slangehoved

For at undgå svejsesømmen kan man anvende et bund­født hoved. Her fordeles plasten rundt om dor­nen ved hjælp af en konus. Konussen udgør starten på dornen, dernæst kommer dornholderen, også kaldet en edderkop eller en torpe­do, og derefter selve dornen, som former hullet i slangen.

Bundfødt slangehoved med dornholder, mange steder også kaldet torpedo

Bundfødt slangehoved med dornholder, mange steder også kaldet torpedo
I dornholderen er der en række huller eller spalter, som plasten flyder igennem. Derved deles plasten op i en række strimler eller strenge, men de flyder sammen igen efter at have passeret dornholderen. De ribber eller huller, som plasten flyder igennem, kan være udformet på flere måder.

Der kan være en sproglig konflikt, da begrebet “bundfødt” stammer fra folieindustrien. I virkeligheden burde det nok i blæsestøbeindustrien kaldes “topfødt” slangehoved, da hovedet ofte ekstruderer slangen i nedadgående retning.
På tysk kaldes det “dornholderslangehoved”. På engelsk kaldes det “torpedohoved”.

Dornholder/torpedo med 2 × 3 flydekanaler

Dornholder/torpedo med 2 × 3 flydekanaler
De to rækker tre-delte ringspalter er forskudt i forhold til hinanden.
Slange udtaget fra hoved med 2 × 3 flydekanaler

Slange udtaget fra hoved med 2 × 3 flydekanaler
(BASF) Slangen er udtaget under farveskift, og derfor ses det tydeligt, hvorledes de 2 × 3 materialestrømme flyder med uens hastighed og dermed uens fordeling.

Dornholder

Dornholder
A. To varianter af flydekanaler i dornholder B. Rørdornholder med flydekanaler i to varianter

I sagens natur skal dornen fastholdes på en eller anden måde, hvilket gøres ved hjælp af dornholderen, som er ud­formet med en række huller, således at plasten kan passere. Men efter dornholderen skal plasten flyde sammen igen. Derfor er hovedet udført med god plads efter dornholderen. Dette for­størrede rum mindskes ned mod dysen for at opnå en trykstigning om­kring materialet, således at dette presses sammen til en sammenhængende masse.
Man skal igen være opmærksom på, at hvor plasten har været skåret op, er der risiko for kvalitetsforskel i forhold til den øvrige del af emnet.
Nogle hoveder er udført med to rækker flydekanaler. Bag­grunden for at anvende dornholdere med to rækker flydekanaler, eller på nogle hoveder endda tre, er at undgå gennemgående sammenflydningssømme i slangen. Enhver svejsesøm bevirker en risiko for, at slangen får uens udstrækning ved opblæsningen i formen. Uens strækning vil medføre tynde striber/områder i emnet.