E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Renere teknologi

Det er et nøglepunkt i miljøbeskyttelsesloven at fremme virksomhedernes brug af renere teknologi forstået i bred forstand. Renere teknologi i plast­industrien kan for eksempel være:

  • Erstatning af traditionelle maskiner med mindre energiforbrugende maskiner
  • Udskiftning af elmotorer med nye motorer med højere el-virkningsgrad
  • Fast procedure for slukning af maskiner, som ikke er i brug eller er under indkøring (stand by-forbruget til varmelegemer og hydrauliske motorer kan udgøre så meget som 50 % af maskinens installerede effekt)
  • Udnyttelse af varmen i brugt kølevand og genbrug af kølevandet
  • Indkapsling eller afskærmning af processer, der støver eller afgiver dampe fx vakuuminjektion af umættet polyester i stedet for håndoplægning
  • Erstatning af en mere miljøbelastende råvare med en mindre belastende fx erstatning af et støvende tilsætningsstof med det samme stof i ikke-støvende form, erstatning af blyholdige pigmenter med ikke-blyholdige og brug af umættet polyester med minimal styren-afdampning i stedet for standard-polyester
  • Gennemførelse af renseprocesser på en mindre miljøbelastende måde fx undgåelse af brug af organiske opløsningsmidler, der afgiver dampe, ved at rense redskaber mekanisk eller sætte dem i blød i vandige rensemidler eventuelt med opvarmning
  • Minimering af affald fx ved forbedret planlægning af rækkefølgen og fordelingen af produktionen af forskellige emner på en sådan måde, at tabet af råvarer i maskinerne ved emneskift bliver mindst muligt bl.a. ved produktion af lange, ensartede serier og fremstilling af hvidt før gråt i stedet for omvendt