E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Polypropylen (PP)

Polypropylen er en alsidig gruppe af termoplast med en attraktiv balance mellem termisk og kemisk bestandighed, gode mekaniske og elektriske egenskaber og let forarbejdelighed. Der er tale om et ganske bredt spektrum af kvaliteter, hvis egenskaber kan bestemmes ved:

  • Type af polymer: Homopolymer eller copolymer med ethylen
  • Middelmolekylmasse og molekylmassefordeling
  • Morfologi og krystallinsk struktur
  • Additiver
  • Fyldstoffer og forstærkningsmaterialer
  • Fremstillingsteknik
Kemisk grundopbygning af polypropylen

Kemisk grundopbygning af polypropylen

Egenskaber

Polypropylen har høj stivhed, god trækbrudstyrke og bestandighed mod syrer, baser og opløsningsmidler. Imidlertid oxideres PP let, hvorfor antioxidanter er nødvendige additiver i alle kommercielle kvaliteter.
PP er som følge af den høje krystallinitet ugennemsigtig med hvid egen­farve. PP kan indfarves efter ønske. PP besidder fremragende udmattelses­egenskaber, hvilket udnyttes i en hængseleffekt, der forekommer naturligt. PP-folie har lav gennemtrængelighed for vand og fugt, er upåvirkelig af bakterier og svampe og har gode elektrisk isolerende egenskaber.

Med en massefylde på 900-910 kg/m3 er PP den letteste af volumen­plas­tene. Omkring 20 % af PP-produktionen sælges som copolymer med 2-5 % ethylen. Copolymererne har større klarhed i folietykkelse, større sejhed og fleksibilitet samt et lavere krystallinsk smeltepunkt.

Forarbejdningsmetoder

PP kan forarbejdes ved alle de sædvanlige metoder til termoplast. PP an­vendes dog i udstrakt grad til fremstilling af fibre, ekstruderet folie og sprøjtestøbte emner.

Anvendelseseksempler

Blæsestøbte emner: Medicinske beholdere, forbrugeremballage.
Ekstruderede produkter: Belægning, fibre og filamenter, folie, rør, plader, sugerør, kabelisolering.
Sprøjtestøbte produkter: Møbler, husholdningsartikler, kufferter, medicinske artikler, låg, beholdere, legetøj, batterikasser.

Eksempler på handelsnavne på PP

Plaskon (Allied), Hostalen PP (Hoechst), AMOCO PP (Amoco), Novolen (BASF), Vestolen P (SABIC), Pro-fax (Hercules), SABIC PP (SABIC), Tenite (Eastman), Propathene (ICI), Novatec-P (Mitsubishi), Polypro (Mitsui), Moplen (Shell), Marlex (Phillips), Napryl (Rhône Poulenc), Shell PP (Shell), Eltex P (Solvay & Cie), TOTAL Petrochemicals Polypropylene (TOTAL).