E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Polyolefiner

Polyolefiner er fællesbetegnelse for de polymerer, der dannes ved polyme­risation af olefiner. Olefiner er navnet på den række af hydrocarboner, som indeholder en dobbeltbinding mellem to carbonatomer.
De mest betydningsfulde polyolefiner er polyethylen (PE), polypropylen (PP) og polymethylpenten (PMP), men gruppen omfatter også polybutylen og polyisobutylen.
Polyethylen udgør i sig selv to store familier: low density-polyethylen (PELD) og high density-polyethylen (PEHD) (low density = lav masse-fylde; high density = høj massefylde). En gruppe med middelhøj masse-fylde benævnes PEMD (medium density-polyethylen). De senere år har flere og flere specialtyper fået selvstændig betydning, det gælder fx PELLD (linear low density-polyethylen) og PE-UHMW (ultra high molecular weight-polyethylen).
De enkelte familier adskiller sig tydeligst fra hinanden ved deres massefyldeintervaller og de krystallinske smeltepunkter. Polyolefiner indgår ofte i copolymerisater; fx er termoplasten EVA en copolymer af ethylen og vinylacetat.

Massefyldeintervaller og krystallinske smeltepunkter hos polyolefinerne

I praksis er overgangene mellem de enkelte PE-familier ret flydende.

MaterialefamilieMassefyldeintervaln[kg/m3]Krystallinsknsmeltepunktn[°C]
PMP835-840 235
PP900-910160-165
PELD910-925105-115
PEMD925-940115-125
PEHD940-965125-135
PE-UHMW~ 930