E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Tætning af køleindsatse

Nye værktøjer, der ankommer direkte fra værktøjsmageren, eller værktøjer, der har været adskilt, viser sig ofte at være utæt for kølevand. Det viser sig som oftest først, når værktøjet sidder i maskinen, hvorefter det må afmonteres og repareres, inden produktionen igen kan fortsættes.
Der er flere ting, der kan gøres for helt at forhindre så-danne kedelige og dyre produktionsstop:

  • Trykprøvning af værktøjet inden opstilling
  • Montering af korrekte størrelser O-ringe
  • Tjek af, om O-ringstiller er korrekt udført

Det vil i øvrigt være en god ide at anskaffe et O-rings-katalog og en mon­teringsvejledning, hvor de nødvendige mål er fyldestgørende.
Når disse forhold er i orden, undgås tillige den ofte sete fejl, at en O-ring bliver beskadiget under monteringsarbejdet.

Specialværktøj til indsætning af lukkepropper

Specialværktøj til indsætning af lukkepropper
Lukkeproppen, der består af to elementer, den ydre ring og ekspansionsproppen, indsættes i kølekanalen ved hjælp af skalarøret, der er for-synet med et dybdeanslag. Efter placeringen trækker an­træksgevindet ekspansionsproppen ind i den ydre ring, hvorved den ekspanderer og udfylder kølekanalen.

Forskellige tætningseksempler med O-ringe

Forskellige tætningseksempler med O-ringe
De her viste eksempler er uden mål.