E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Forskellige eksempler på formkøling

To forskellige værktøjer,  der hver har to separate kølekredse

To forskellige værktøjer, der hver har to separate kølekredse
A. Værktøjet er et to-styks-værktøj, hvor hvert emne har sin egen separate kølekreds. B. Værktøjet er med filmindløb, hvor kølingen ligeledes er opdelt i to separate kølekredse. Bemærk, at begge kølesystemer er forsynet med to ind­gange og to udgange, naturligvis i begge formparter.

Formkøling

Formkøling
Det her viste eksempel på form­køling har en separat kølekreds mel­lem kernekøling og den udvendige formkøling. Kernekølingen foregår ligesom i en labyrint, hvor kølemidlet via fingerkølinger med blændplader ledes fra det ene køletårn til det næste og fra indgang til udgang.

To eksempler på fingerkøling

To eksempler på fingerkøling
A. Skilleplader er sat op i de borede kølehuller, hvor kølemediet bliver ledet op på den ene side af skillepladen og ned på den anden side og fortsætter så videre til næste køletårn. B.Skillepladerne er erstattet med et rør, hvor kølemediet bliver ledet indvendigt i røret og videre udvendigt på røret.

En effektiv og meget grundigt konstrueret formkøling

En effektiv og meget grundigt konstrueret formkøling
Formen er fremstillet med en køleindsats til kernekølingen og med to separate kølesystemer. Bunden af bægeret, der får tilført megen varme fra det direkte indsprøjtede, meget varme materiale, er forsynet med sit eget separate køleafsnit for at give netop denne del af formen en effektiv og god køling. Resten af kernen forsynes ligeledes adskilt fra den øvrige køling gennem sit separate kølesystem. Den udvendige køling er ligeledes opdelt i to separate kølesystemer; et til bunden af bægeret som den varme del af formen, og et til bægerets udvendige del.

Ventiludstøder med fingerkøling

Ventiludstøder med fingerkøling
Denne mere komplicerede køling må ofte anvendes, når emnet skal udstødes med ventiludstøder. Ventiludstøderen er den stærkest opvarmede del af formen, idet den er placeret lige over for indsprøjtningsstedet. Ventiludstøderen skal naturligvis have en forholdsvis kold overflade, da en meget varm ventiludstøder ville påvirke udstødningen til længere køletid for ikke at deformere emnet ved ellers blot at trænge igennem bægerets bund. Ventiludstøderen er ofte forsynet med udvendige luftkanaler til hjælp ved afformningen.