E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Doseringsberegning

Formel for den specifikke dosering (g/cm):

Formel for den specifikke dosering (g/cm)

Formel for den specifikke dosering (g/cm)

Da ρ er mindre ved forarbejdningstemperatur end ved 23 °C, må der indføres en omreg­nings­faktor α, der ligger mellem 0,8 og 0,9.
For amorfe materialer er α = 0,85-0,9.
For delkrystallinske materialer er α = 0,8-0,85.

Formel for doserings- beregning

Formel for doserings- beregning

Anvendte begreber i doseringsberegning

Anvendte begreber i doseringsberegning

Ved fyldeskudsserien: Bemærk, at omkoblingspunkt og pude ikke er det samme sted, idet snekken oftest kører forbi omkoblingspunktet.
For at kunne nå at aflæse puden i fyldeskudsserien skal der indsættes en værdi for forsinket opsnekning på ca. 6 sekunder. Husk at ændre denne forsinkelse til en ”passende” tid i eftertryksserien (eventuelt 0 sekunder).

Beregningseksempel

Snekkediameter = 30 mm, materiale = ABS, der er amorf og med ρ = 1.060:

Spec.d = (15² × π × 0,9 × 1.060)/100.000= 6,74 g/cm

 

Beregningseksempel

Skudvægt på 32,8 gram:

Bd = 32,8 / 6,74 × 10 =  48,67 mm

eller

Bd = 32,8/(15² × π × 0,9 × 1.060/100.000) × 10 = 48,63 » 48,6 mm*

* årsagen til afvigelsen er antallet af deci-
maler, der udelades i først udregning