E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Beregning af nødvendigt lukketryk

Formel til udregning af middel fyldetryk:

Formel til udregning af middel fyldetryk

Formel til udregning af middel fyldetryk

Hvis Pm bliver mindre end 12 MPa eller 120 bar, anvendes 12 MPa eller 120 bar.

Formel til beregning af lukkekraft:

Formel til beregning af lukkekraft

Forkortelser

fsgodstykkelsesfaktor (uden benævnelse)
ffflydetalsfaktor (materialeafhængig)
sgodstykkelse i mm
Lflydevej i mm
Aareal i mm^2
Pmmiddel fyldetryk i MPa
Plukkekraft i kN

Godstykkelsen (s) og den tilhørende godstykkelsesfaktor (fs)

s (mm)fs
0,5100
0,670
0,757
0,845
0,935
1,030
1,126
1,221
1,318
1,415
1,513
1,611
1,710
1,89
1,98
2,07
2,1-5,07

Udvalgte materialers flydetalsfaktor (ff)

Materialeff
PE, PS, PP1,0
PA1,2-1,4
CA1,3-1,5
ABS, SAN1,3-1,4
PMMA1,5-1,7
POM1,6-1,8
PC1,7-2,0

Beregningseksempel

Efter ovenstående formler be­regnes det nødvendig lukketryk af emnet på tegningen ”Eksempel 1”.

Eksempel 1 Materialet er ABS.

Eksempel 1. Materialet er ABS.

Flydevejen beregnes som den længste vej, materialet kan flyde fra lukkefladen til det fjerneste hjørne i værktøjskaviteten.
Bemærk, at der kun tages hensyn til ét emne ved beregning af flydevej.
Flydevejen beregnes ved at følge den røde opmærkning på tegningen i ”Eksempel 1” og sammenlægge målene.

Beregning af flydevej:
Fordelerstreng = 0,5 × 32,4 mm
Emnehøjde = 2 × 30 mm
Emnediameter = 60 mm
I alt 16,2 + 60 + 60 = 136,2 mm

Middel fyldetryk kan nu beregnes:
Pm = fs × L/100
Pm = 13 × 136,2/100 = 17,7 MPa » 18 MPa
Hvis Pm bliver under 12 MPa, anvendes Pm = 12 MPa
Det tryk, der påvirker formen til åbning, svarer til middel fyldetryk, som udgør 18 MPa for emnet i ”Eksempel 1”. Derudover afhænger den nødvendige lukkekraft af maskinens og værktøjets stivhed, emnets udformning, den tilladte ånding (udluftning) for værktøjet og naturligvis materiale- og forarbejdningsparametrene.