E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Sprøjtestøbeenhed med forplastificering

Den fuldhydrauliske sprøjtestøbeenhed med forplastificering anvender princippet med to-trins-indsprøjtning.
Sprøjteenheden er forankret til en glideskinne, hvorpå den aksiale be­vægelse af sprøjteenheden sker ved hjælp af to dobbeltvirkende hydraulikcylindre.
Plastificeringssnekken er drevet af en direkte koblet radialstempelmotor. Det plastificerede materiale strømmer gennem et gennemstrømningssystem til en fordelingsventil og videre til stempelforrummet, som opstår, ved at stemplet presses bagud af det fremstrømmende plastificerede materiale.
Indsprøjtningen foregår, ved at det hydrauliske stempel pres­ser sprøjtestemplet (materialestemplet) frem gennem sprøjtecylinderen. Den plastificerede smelte presses derved gennem dysen og ind i sprøjtestøbeværktøjet.

To-trins-sprøjtestøbeenhed

To-trins-sprøjtestøbeenhed
(Husky)

To-trins-sprøjteenhed som  gennemskåret model

To-trins-sprøjteenhed som gennemskåret model
(Husky)