E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Mikrokontakter og nokker

Sprøjtestøbemaskinens mekaniske bevægelser, dvs. åbning, lukning, ud-stødning samt sprøjteaggregatets og snekkens forskellige positioner, blev oprindeligt styret af såkaldte ”nokker”.
Når en elektrisk kontakt (mikrokontakt) rammer en nokke, giver mikro­kontakten impulser til maskinens hydrauliske anlæg om positioneringen for den aktuelle bevægelse.
Disse mikrokontakter blev senere erstattet af berøringsfrie kontakter, som var mindre sårbare, som senere igen blev erstattet af de vejtransducere, vi kender i dag.

Mikrokontakter og nokkers betydning og placering

Mikrokontakter og nokkers betydning og placering

AFormåbningshøjdeG2Formsikring slut
BForm lukketG3Formsikring slut
C1DoseringJIndsprøjtning
C3Omkobling ti leftertrykKSprøjteenhed retur
E1SkærmsikringTMellemstop
E2SkærmsikringW1Langsom lukning
E3SkærmsikringW2Langsom åbning
G1Formsikring start