E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Hydraulisk lukkeenhed med afstandsarm

Formindbygningshøjden indstilles via en hydraulisk klinkelåsning af af­standsarmen, som er justerbar i to notspor.
Afstandsarmen, der er fast monteret på det bevægelige afstands- og op­spændingsplan, overfører lukkehøjtrykket til det bevægelige opspændings­plan fra trykdåsen, der er monteret på den bagerste travers via klinkelåsen.
Ved formåbning frigøres den hydrauliske klinkelås, hvorefter transport­cylinderen åbner værktøjet, og afstandsarmen glider ind gennem hullet i trykdåsen.
Transportcylindrene kræver kun en mindre oliemængde til det relativt lette arbejde med at åbne og lukke værktøjet. Trykdåsen, der har minimal vandring, kræver ligeledes en mindre oliemængde til lukkehøjtrykket, hvorfor konstruktionen er energibesparende.
Denne maskinkonstruktion minder meget om svingarmsprincippet, men med den fordel, at ”armen” blot forsvinder ind gennem trykdåsen, hvorfor maskinen får en mere rolig åbne- og lukkerytme.
Dette konstruktionsprincip er ikke egnet som ”hurtigløber”, hvilket be­tyder, at maskinen ikke egner sig til hurtige åbne- og lukkebevægelser.

To-trins hydraulisk  lukkeenhed

To-trins hydraulisk lukkeenhed
Enheden har hydrauliske transportcylindre for hurtig åbne- og lukkebevægelse samt en hydraulisk trykdåse til opbygning af lukkehøjtrykket (Battenfeld)

Lukkeenheden i position for minimal formindbygningshøjde

Lukkeenheden i position for minimal formindbygningshøjde
• Trykdåse i forreste position • Klinkelås i notspor nr. 1 • Minimal indbygningshøjde

Lukkeenheden i position for maksimal formindbygningshøjde

Lukkeenheden i position for maksimal formindbygningshøjde
•Trykdåse i bagerste position • Klinkelås i notspor nr. 2 • Maksimal indbygningshøjde