E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Den fuldhydrauliske lukkeenhed

Den fuldhydrauliske lukkeenhed har som fortrin en stor og trinløs åbnevej med stor frihed for værktøjsindbygningshøjde. Værktøjsindbygnings­høj­den kan ligeledes betragtes som trinløs inden for formåbningsvejen under hen­syntagen til værktøjs- og emnehøjde.
Mange fuldhydrauliske sprøjtestøbemaskiner er konstrueret som en to-trins-lukkeenhed, hvor små transportcylindre sørger for hurtig åbning og lukning af værktøjet. Når transportcylinderen har afsluttet sit arbejde, over­tager en stor trykdåse (hydraulikcylinder) med begrænset og kort vandring arbejdet med opbygning af lukkehøjtrykket.
Af andre bemærkelsesværdige konstruktioner kan nævnes en ét-trins-lukkeenhed med faldtank. Faldtanken er placeret oven på den store lukkecylinder, hvor dens funktion i sin enkelthed er, at når lukkecylinderen skal bruge megen olie til lukkebevægelsen, åbner faldtanken for dens store olie­beholdning, så lukkebevægelsen kan foregå hurtigt og uden den store be­lastning af hydraulikpumpen. Opfyldning af faldtanken kan foregå, når hydraulikpumpen er mindst belastet. Ved åbnebevægelsen går olien frit til tank.
En af ulemperne ved den fuldhydrauliske lukkeenhed er, at der normalt skal flyttes store oliemængder til både åbne- og lukkebevægelsen.
Derudover er ulemperne de tætningsproblemer, der er forårsaget af slid på de højt belastede hydraulikcylindre på grund af lange åbne- og lukkebevæ­gelser med et relativt stort hydrauliktryk.