E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Punkt 8: Udstødning

Under dette punkt skal der i første omgang kun træffes valg om udstødervej, -hastighed og -tryk samt antal udstøderslag, og hvor på åbnevejen ”Udstøder frem” skal ske.

 • Udstødervejen indstilles, således at emnet bliver sikkert afformet fra værktøjet.
 • Udstøderhastighed indstilles, således at emnet ikke beskadiges under frigørelse fra værktøjet.
 • Udstødertrykket indstilles tilstrækkeligt til at emnet afformes.
 • Udstøderen aktiveres under maskinens åbnevej, så der opnås mindst mulig cyklusforsinkelse forårsaget af emnets afformning.
  Afformningen af emnet kan være afsluttet, når formåbning afsluttes.
  Nogle maskiner har ikke denne funktion indbygget, idet formåbningen stopper, når afformning foregår, hvorefter maskinen atter påbegynder den afbrudte åbningsvej.
 • Udstøderaktivering hører naturligt sammen med den afsluttede køletid, idet emneafformning først må starte, når emnerne er nedkølet til materialets ”varmeformbestandighedstemperatur”. Varmeformbestan-dighedstemperaturen er bl.a. den temperatur, hvorved emnet er stabilt til afformning.
 • Udstøderen kan indstilles til to eller flere udstøderslag.
 • Såfremt ”Udstøder frem” og/eller ”Udstøder retur” ikke giver vejkontakt eller signal, vil maskinens cyklus stoppe, ofte uden fejlmelding. En sådan betjeningsfejl må rettes, så udstøderen giver det fornødne signal til fortsat cyklus.
 • Specielt for signalet ”Udstøder retur” taler man om, at maskinen er idiotsikker, idet der ville ske mange og alvorlige værktøjshavarier, så­fremt denne sikkerhedsfunktion ikke var indbygget i maskinens styring. Værktøjet kan ikke lukkes, såfremt udstøderen ikke er gået retur.
 • Efter at udstøderen er tilbage i returstilling, går cyklus videre til pausetid.