E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Punkt 5c: Dekompression eller kompressionsaflastning

Dekompression betyder trykaflastning.

  • Programmet kan vælges.
  • Kompressionsaflastning anvendes med det formål, at smelten foran snekkespidsen trykaflastes, således at smelten, som jo vil være under tryk, såfremt den ikke trykaflastes, vil løbe ud ad dysen, såfremt det er en åben dyse, maskinen er udstyret med.
  • Ved dekompression sættes der hydraulisk tryk på bagsiden af den hydrauliske sprøjtecylinder, hvorved hydraulikstemplet, der er fast koblet til snekken, føres bag ud.
  • Der er to former for kompressionsaflastning; før og efter dosering.
  • Kompressionsaflastningen før dosering har naturligvis samme hovedformål som kompressionsaflastning efter dosering, nemlig at trykaflaste smelten foran snekkespidsen.
  • Trykaflastning før dosering kan benyttes i forbindelse med en tilstoppet dyse, der skal afmonteres, da det vil være endda meget uhensigtsmæssigt at skrue dysen af, når der kan være tryk bag dysen svarende til det indstillede sprøjtetryk.
    Såfremt der anvendes trykaflastning før dosering, vil der, når trykket på snekken er fjernet, kunne opnås en blødere overgang fra eftertryk til dosering. Den metode er ikke meget anvendt.
  • Efter disse tre underpunkter, opsnekning, modtryk og dekompression, vil cyklus, når køletidsuret udløber, gå videre til dyseaflastning eller tilbageføring af sprøjteaggregat.