E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Punkt 4: Eftertryk

Under dette punkt er der som under ”Indsprøjtning” mange valgmuligheder at træffe beslutning om. Ved ny indkøring er det i starten vigtigt at forenkle indstillingerne, således at der kun vælges ét eftertryk og dermed også kun én eftertrykstid. Der er normalt ingen eftertrykshastighed.
Såfremt det viser sig nødvendigt med differentieret eftertryksvalg, findes der ikke en entydig opskrift, idet det er den aktuelle indkøring, der er be­stemmende.

  • Eftertrykket indstilles eller vælges i overensstemmelse med ”Systematisk indkøring”.
  • Ved maskiner, hvor eftertrykket er reguleret, skal der vælges en eftertryksgrænse, som bør være ca. 10-20 bar over ”er-værdien” for det nødvendige tryk.
    – Trykgrænsen skal vælges så lavt som muligt, idet maskinen ikke har godt af maksimalt trykvalg, såfremt det kun er nødvendigt med fx 30 bar.
  • Eftertryk og eftertrykstid hører sammen i cyklusforløbet – ingen tid, heller intet tryk.