E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Punkt 0: Manuel opsnekning

  • Den halv- eller helautomatiske cyklus starter med manuel opsnekning.
  • Opsnekning eller dosering er et begreb for klargøring af en afmålt (doseret) mængde plastsmelte svarende til den mængde plastificeret materiale, der skal indsprøjtes i værktøjet.
  • Doseringen sker, ved at den roterende snekke transporterer materiale frem i snekken. Under denne transport frem foran snekkespidsen udsættes materialet for forskellige påvirkninger såsom varme, tryk og friktion.
  • Snekkeomdrejningstallet indstilles/vælges i overensstemmelse med anvisningerne i ”Systematisk indkøring”.
  • Cylindertemperaturen indstilles/vælges i overensstemmelse med anvisningerne i ”Systematisk indkøring” og skal altid måles for registrering og kontrol.
  • For at kunne foretage manuel opsnekning med åben dyse må modtrykket ofte fjernes. På nogle maskiner sker det automatisk, mens det på andre sker via en knap eller en nøgle. På nogle maskiner må drøvle­ventilen åbnes helt.
  • Når den manuelle opsnekning er foretaget, og maskinen står i udgangs­position med formværktøjet helt åbent og udstøder i bagerste stilling, kan cyklus startes ved omskiftning til automatik og derefter et enkelt tryk på startknappen.