E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Dosering

Inden plastificeringen påbegyndes, er de forskellige maskinindstillinger foretaget, og varmebåndene er indstillet på den korrekte cylindertemperatur, som er opnået.
Traverstemperaturen er indstillet til korrekt temperatur afhængigt af det fortørrede materiales temperatur, således at kondensfugt undgås.
Der er materiale i tragten, sprøjtecylinderen har den korrekte tempera- tur, og maskinen påbegynder opsnekning, dvs. snekken roterer, indsug-ningszonen (fødezonen) transporterer det endnu usmeltede granulatkorn fremad mod kompressionszonen, samtidigt med at materialet så småt begynder at blive klæbrigt, kort før kompressionszonen nås.
Ved kompressionszonen begynder det frie volumen mellem snekkegængerne at mindskes, samtidigt med at materialet nu ændrer karakter fra granulatkorn til smeltet materiale, hvorved der samtidigt sker en volumenformindskelse af materialet, idet materialet fylder mindre i smeltet tilstand end som granulatkorn.
I fødezonen sker materialetransporten, ved at snekkegængerne skubber granulatkornene fremad mod kompressionszonen.
I kompressionszonen foregår fremtransporten af materialet, der nu er smeltet og klæbrigt, ved at materialet klæber sig fast til den varme cylindervæg, hvor det af den/de roterende snekkegænger til stadighed bliver skrabet af. Herved opstår der en roterende bevægelse i materialet mellem snekkens gænger, så der hele tiden kan komme nyt materiale frem, der så klæber sig til den varme cylindervæg, hvorved materialet bliver godt æltet og plastificeret.
I meteringszonen (udstøderzonen) fortsættes denne æltning af mate­rialet, til det når frem foran snekkespidsen, hvor tilbageløbsspærren blot lader materialet passere.
Materialet er nu plastificeret, homogent og temperaturhomogent, dvs. et delkrystallinsk materiale har opnået dets amorfe struktur, idet alle krystallitterne er smeltet og parat til at blive sprøjtet ind i formen.