E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Specielle sikkershedsforanstaltninger

 • Styrespændingen på elektroniske sprøjtestøbemaskiner arbejder med lavspænding på 24 eller 100 volt, hvilket sikrer mod farlige el-stød.
  Ældre maskiner er ofte forsynet med en styrespænding på 220 volt, hvorfor der kræves stor forsigtighed. Ved arbejde og rengøring i ma­skinstativet skal maskinen være afbrudt, sikringerne kan eventuelt fjernes.
 • Maskinen er eller kan være udstyret med et HFI-relæ, som afbryder den elektriske strøm ved en meget lille overgangsspænding, normalt 0,03 ampere.
 • Ved alle klemsteder (steder, hvor betjeningsmandskabet kan komme i klemme) er der sikkerhedsskærme. Sikkerhedsskærmene ved betjenings­stederne er normalt udstyret med klar, gennemsigtig plast, der tillader betjeningsmandskabet at følge maskinens arbejdscyklus. Disse sikkerhedsskærme kører på stabile føringer, så afsporing ikke forekommer.
 • Sprøjtestøbemaskinens sikkerhedsskærme eller låger er konstrueret således, at det ikke på normal vis er muligt at kunne nå et klemsted, uden at skærmen først er fjernet.
 • Maskinen kan være forsynet med et mekanisk stop/lukkesikring, der hindrer planerne i at nå sammen, når sikkerhedsskærmen er åben.
 • Maskinen kan være forsynet med en afstandsbjælke som erstatning for den hydrauliske lukkesikring. Afstandsbjælken kan også eftermonteres.
  Afstandsbjælken påvirkes af sikkerhedslågen. Med lukket låge er bjælken løftet op over det faste opspændingsplan, således at formlukning kan ske uhindret.
  Ved åben låge falder afstandsbjælken ned og lægger sig mellem det be­vægelige og det faste opspændingsplan, hvorved bjælken forhindrer form­lukning. Afstandsbjælken har en længde, der umuliggør formlukning.
Mekanisk lukkesikring - åben låge

Mekanisk lukkesikring – åben låge
Ved åben låge falder palen ned, således at den, såfremt det bevægelige opspændingsplan skulle begynde at lukke, griber ind i trapperne på afstandsbjælken.
Mekanisk lukkesikring - lukket låge

Mekanisk lukkesikring – lukket låge
Ved lukket låge er palen løftet, således at afstandsbjælken uhindret kan gå forbi palen og ind gennem det faste opspændingsplan og videre ind i et beskyttelseshylster.