E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Temperaturindstilling ved sprøjtestøbning

Indstilling af varmebåndenes temperatur på sprøjtestøbemaskinen til en given produktion i et givet materiale burde jo, som mange plastmagere udtrykker det, være noget, man bare slår op, og ikke noget med alle de omsvøb.
Massetemperaturen og varmebåndenes temperatur er naturligvis ikke den samme, for ud over den varmeenergi, plasten får tilført fra varmebåndene for at smeltes, tilføres der friktionsvarme ved snekkens rotation. Sidstnævnte tilførte varmeenergi kan ved sprøjtestøb­ning være omtrent lige så stor som den af varmebåndene tilførte energi.
Nedenstående diagrammer viser nogle udvalgte materialers temperaturprofiler, men viser ikke eksakte temperaturindstillinger.
Diagrammerne dækker en ret bred temperaturindstilling, idet hvert diagram dækker en hel materialegruppe.
Således dækker et enkelt diagram et område fra det laveste smelteindeks til det højeste smelteindeks, hvorfor der til specielle opgaver, hvor en eksakt smeltetemperatur er påkrævet, bør hentes informationer i materialets datablad eller hos materialeleverandøren.

Forarbejdningstekniske  tilstands­ændringer for  termoplastiske materialer

Forarbejdningstekniske tilstands­ændringer for termoplastiske materialer
For de amorfe materialer er forarbejdningstemperaturområdet ret bredt, idet forarbejdningen kan ske allerede tidligt i den gummielastiske tilstand. For de delkrystallinske materialer udgør den gummielastiske fase derimod et meget smalt temperatur­område, inden den viskose fase nås. Da kurven omtrent er lodret, betyder det, at forarbejdningsområdet for de delkrystallinske materialer er relativt smalt – for nogle materialer er det inden for ±5 °C.

Temperaturprofil for PEHD

Temperaturprofil for PEHD

PEHD (high density polyethylen)

Smeltepunkt Tm:125 °C
Værktøjstemperatur:10-50 °C
Traverstemperatur:10-50 °C
Fortørring:Ikke nødvendig
Genanvendelse:100%
IndfarvningLet
DyseÅben dyse

Temperaturprofil for PELD

Temperaturprofil for PELD

PELD (low density polyethylen)

Smeltepunkt Tm:125 °C
Værktøjstemperatur:10-50 °C
Traverstemperatur:10-50 °C
Fortørring:Ikke nødvendig
Genanvendelse:100 %
Indfarvning:Let
Dyse:Åben dyse

Temperaturprofil for PP

Temperaturprofil for PP

PP (polypropylen)

Smeltepunkt Tm:165 °C
Værktøjstemperatur:10-50 °C
Traverstemperatur:10-50 °C
Fortørring:Ikke nødvendig
Genanvendelse:100 %
Indfarvning:Let
Dyse:Åben dyse

Temperaturprofil for PS

Temperaturprofil for PS

PS (polystyren)

Værktøjstemperatur:10-50 °C
Traverstemperatur:10-50 °C
Fortørring:Ikke nødvendig
Genanvendelse:Kan ikke anbefales
Indfarvning:Ubegrænset
Dyse:Åben dyse

Temperaturprofil for SB (slagfast polystyren) / HIPS

Temperaturprofil for SB (slagfast polystyren) / HIPS

SB (slagfast polystyren) / HIPS

Værktøjstemperatur.10-60 °C
Traverstemperatur:10-50 °C
Fortørring:Ikke nødvendig
Genanvendelse.50-100 %
Indfarvning:Ubegrænset
Dyse:Åben dyse

SAN (styren-acrylnitril-copolymer)

SAN (styren-acrylnitril-copolymer)

SAN (styren-acrylnitril-copolymer)

Værktøjstemperatur10-60 °C
Traverstemperatur10-60 °C
FortørringAnbefales
GenanvendelseEfter opgave
IndfarvningBegrænset
DyseÅben dyse

Temperaturprofil for ABS (acrylnitril-butadien-styren-copolymer)

Temperaturprofil for ABS (acrylnitril-butadien-styren-copolymer)

ABS (acrylnitril-butadien-styren-copolymer)

Værktøjstemperatur:30-80 °C
Traverstemperatur:30-80 °C
Fortørring:4 timer ved 80 °C
Genanvendelse:Efter opgave
Indfarvning:Begrænset
Dyse:Åben dyse

Temperaturprofil for PMMA (polymethylmethacrylat)

Temperaturprofil for PMMA (polymethylmethacrylat)

PMMA (polymethylmethacrylat)

Værktøjstemperatur:30-70 °C
Traverstemperatur:30-70 °C
Fortørring:4 timer ved 80 °C
Genanvendelse:Efter opgave
Indfarvning:Begrænset
Dyse:Åben dyse

Temperaturindstillinger for CA (celluloseacetat), CAB og CAP

Temperaturindstillinger for CA (celluloseacetat), CAB og CAP

CA (celluloseacetat), CAB og CAP

Værktøjstemperatur:40-80 °C
Traverstemperatur:30-80 °C
Fortørring:4 timer ved 70 °C
Genanvendelse:Efter opgave
Indfarvning:Let
Dyse:Åben dyse

Temperaturindstillinger for PC (polycarbonat)

Temperaturindstillinger for PC (polycarbonat)

PC (polycarbonat)

Værktøjstemperatur:80-120 °C
Traverstemperatur:60-100 °C
Fortørring:Ca. 8 timer ved
100-120 °C evt. med tragtvarme
Genanvendelse:Efter opgave
Indfarvning:Anbefales ikke
Dyse:Glidedyse anbefales

Temperaturprofil for PVC (polyvinylchlorid, stiv)

Temperaturprofil for PVC (polyvinylchlorid, stiv)

PVC (polyvinylchlorid, stiv)

Værktøjstemperatur:20-60 °C
Traverstemperatur:10-40 °C
Fortørring:Ikke nødvendig
Genanvendelse:Efter opgave
Indfarvning:Let
Dyse:Åben speciel dyse

Temperaturprofil for PVC (polyvinylchlorid, blødgjort)

Temperaturprofil for PVC (polyvinylchlorid, blødgjort)

PVC (polyvinylchlorid, blødgjort)

Værktøjstemperatur:20-40 °C
Traverstemperatur:10-40 °C
Fortørring:Ikke nødvendig
Genanvendelse:Efter opgave
Indfarvning:Let
Dyse:Åben dyse

Temperaturprofil for POM (polyoxymethylen)

Temperaturprofil for POM (polyoxymethylen)

POM (polyoxymethylen)

Smeltepunkt Tm:165-175 °C
Værktøjstemperatur:40-120 °C
Traverstemperatur:40-90 °C
Fortørring:Anbefales
Genanvendelse:Efter opgave
Indfarvning:Vanskelig
Dyse:Åben dyse

Temperaturprofil for PA6 (polyamid 6)

Temperaturprofil for PA6 (polyamid 6)

PA6 (polyamid 6)

Smeltepunkt Tm:~225 °C
Værktøjstemperatur:60-100 °C
Traverstemperatur:40-90 °C
Fortørring:16 timer ved 80-100 °C
Genanvendelse:Efter opgave
Indfarvning:Let
Dyse:Nålelukkedyse

Temperaturprofil for PA6.6 (polyamid 6.6)

Temperaturprofil for PA6.6 (polyamid 6.6)

PA6.6 (polyamid 6.6)

Smeltepunkt Tm:~265 °C
Værktøjstemperatur:60-90 °C
Traverstemperatur:40-90 °C
Fortørring:16 timer ved 80-100 °C
Genanvendelse:Efter opgave
Indfarvning:Let
Dyse:Nålelukkedyse