E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Sjælstruktur

Sjælstrukturen opstår ved indefrysning af den viskose sjæl. Dette sker normalt først, efter at formhulrummet er fyldt.
Den isolerede, viskose sjæl (efter frysning af indløbet eller tilgangsvejene) har et udlignet tryk i alle retninger afhængigt af temperaturen i den flydende plast. Trykket i den viskose sjæl svarer til det pakningstryk, som er nødven­digt ud over fyldetrykket, der netop udfylder formhulrummet.
Ved indefrysning af sjælen opstår der stor skrumpning, dels på grund af det relativet lille pakningstryk, der hviler på sjælmassen, og dels på grund af den høje temperatur. Da efterfyldning er umuliggjort med det lukkede indløb, vil denne store skrumpning bevirke, at sjælen trækker sig bort fra formhulrummets midte, og der dannes vakuumlunker. Disse vakuumlunker kan medføre sugninger eller indfaldssteder på emnets overflade på grund af forskellen mellem det udvendige, atmosfæriske tryk og det indvendige vakuumtryk.

Sjælstrukturen kan danne  vakuumlunker

Sjælstrukturen kan danne vakuumlunker