E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Skydelukkedyse

Skydelukkedysen (også kaldet glidedysen) er anvendelig, hvor der kræves et relativt højt modtryk, idet et højt modtryk foran snekkespidsen bevirker større og mere sikker tæthed.
Dysen er fx velegnet ved produktioner med meget lang doseringstid, hvor værktøjet kan nå at åbne, afforme emnet og lukke igen under doseringen, da dysen er absolut tæt. Dysen skal være aflastet under dosering.
Dysen anbefales og anvendes ofte ved forarbejdning af fx PC.
Ved anvendelse af denne dysetype bør maskinen være forsynet med en udsprøjtningsmekanisme, der kan drejes hen foran dysen, og som dysen kan centrere og lægge an til, således at sprøjtecylinderen kan renkøres ved udsprøjtning gennem mekanismens centerhul.
Dysen kan være direkte farlig, hvis man forsøger at sprøjte cylinderen ren uden brug af udsprøjtningsmekanismen.

Skydelukkedysen i åben stilling

Skydelukkedysen i åben stilling
Ved dysens kontakt med indløbsbøsningen bliver glideventilen trykket bagud, hvorved dysens indsprøjtningskanaler åbnes.
Skydelukkedysen i lukket stilling

Skydelukkedysen i lukket stilling
Ved sprøjteenhedens tilbagetræk­ning slipper skydedysen kontakten med indløbsbøsningen. Doseringstrykket, der dannes ved modtrykket, vil få glideventilen til at skyde frem og dermed lukke af for dysens indsprøjtningskanaler.