E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Tidsforbrug

Cyklustid

 1. Formlukning:
  Da det er et relativt simpelt topladeværktøj, vurderes formlukketiden inkl. formsikring på en 1.500 kN maskine til ≈ 1,5 sek.
 2. Indsprøjtning:
  Simpel emnekonstruktion, som ikke burde give de store problemer med indsprøjtningshastigheden, der kan dog være kantskader i værktøjet ≈ 1 sek.
 3. Eftertrykstid:
  Eftertrykstiden kan beregnes efter formlen for forseglingstid
  1,12 : π2 : 0,11 × ln(8 : π2 × (300 – 85) : (150 – 85)) = 1,10 sek.
  Resultatet må nok siges at være teoretisk og er selvfølgelig afhængigt af indløbets udformning, formens afkølingsforhold, massetemperatur osv. Så her bruger vi måske nogle erfaringer
  fra tidligere emner, så vi anslår eftertrykstiden til ≈ 4 sek.
 4. Restkøletid/plastificering:
  Restkøletiden kan også beregnes, da total køletid minus eftertrykstid er lig restkøletid:
  1,12 : π² : 0,11 × ln(8 : π² × (300 – 85) : (132 – 85)) = 1,46 sek.
  1,12 : π² : 0,11 × ln(8 : π² × (300 – 85) : (150 – 85)) = 1,10 sek.
  1,46 – 1,10 = 0,36 sek.
  Da der erfaringsmæssigt skal beregnes tid til plastificering
  i restkøletiden, lægges der lidt tid til.
  Den anbefalede periferihastighed for PC er lav, 0,3 m/sek.,
  hvilket er årsag til, at restkøletiden vurderes til ≈ 3,5 sek.
 5. Formåbning:
  Et simpelt topladeværktøj burde der ikke være problemer med at åbne relativt hurtigt, så her anslås tiden til ≈ 1 sek.
 6. Afformning:
  Afformningen foregår i dette tilfælde med en afriverplade, da der ikke er udstødermærker at se på emnets overflade, så det burde ikke være det store problem ≈ 0,5 sek.
 7. Pausetid:
  Kan pausetid undgås, bør vi det, da det er ren spildtid. I en forkalkulation kan det være en god ide at gardere sig med en pausetid. ≈ 0,3 sek.
 8. Cyklustid:
  1,5 + 1 + 4 + 3,5 + 1 + 0,5 + 0,3 ≈ 11,8 sek.
 9. Sikkerhedsmargen:
  Da man sjældent kan forudsige værktøjets tilstand og ikke kender til værktøjets afkølingsforhold, kantskader, udluftning osv., er det en fordel at lægge en lille sikkerhedsmargen til cyklustiden ≈ 1 sek.

Cyklustid i alt = 11,8 + 1 = 12,8 sek.
Nu kan tidsforbruget beregnes:
Opstillingstid vurderes til = 1,5 t.
Indkøring og dokumentation af værktøj vurderes til = 4 t.
Produktionstid inkl. spild = 127.500/2 × 12,8/3.600 = 226,7 t.
Produktionstid i dage ved = 226,7/24 = 9,4 ≈ 10 dage
Dagligt vedligehold vurderes til 30 min/dag = 10 × 0,5 t. = 5 t.
Demontage af værktøj vurderes til = 1 t.

Maskintid i alt = 1,5 + 4 + 226,7 + 5 + 1 = 238,2 ≈ 239 timer