E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Maskinstørrelse og skudvægt

Flydevejen beregnes til:
½ fordelerstreng = 30 mm/2 = 15 mm
Fra indløbspunkt til
fjerneste hjørne = 35 + 95 + 35 = 165 mm
Flydevejen L i alt = 180 mm

Middel specifikt fyldetryk

Middel specifikt fyldetryk

Middel specifikt fyldetryk i MPa (Pm) beregnes til:
Flydevejen i mm = 180 mm
Godstykkelsesfaktor
ved 1,1 mm = 26
Pm = 26 × 180 /100 = 46,8 MPa

Projiceret areal (skyggeareal) beregnes til:
Skyggeareal af fordeler = 30 × 5 mm = 150 mm²
Skyggeareal, to emner = 2 × 90 × 65 mm = 11.700 mm²
Projiceret areal i alt = 11.850 mm²

Formel til beregning af behovet for lukkekraft

Formel til beregning af behovet for lukkekraft

Lukkekraftbehov beregnes til:
Pm = 46,8 MPa
Projiceret areal i alt = 11.850 mm²
ff for PC = 2
Lukkekraft i alt = 2 × 46,8 × 11.850/1000 = 1.109,2 kN
+ 15 % = 1.109,2 × 15/100 = 166,4 kN

Forslag til indstilling
på maskinen = 1.275,6 kN » 1.280 kN

Nu kan maskinstørrelsen vælges ud fra lukkekraftbehovet. En maskine med lukkekraft på 1.500-1.750 kN vil være passende.
Maskinprisen er afhængig af mange faktorer, og i dette tilfælde sættes en maskinpris på 350,00 kr./time inkl. strømforbrug, service og husleje til senere brug i kalkulationen.

Det vedlagte skud typebestemmes, og det viser sig, at det er støbt i ABS.
Skuddet (2 emner + indløb) vejer 39,11 g.

Vi går ud fra, at det er en standard ABS, det er støbt i, og derfor anvendes massefylden for en standard ABS, som ligger omkring 1.050 kg/m³, til omregning af skudvægt i PC.

Skudvolumenet i cm³ = vægt/massefylde,
altså = 39,11/1.050 × 1.000 = 37,247cm³ ≈ 37,25 cm³

Skudvægt i PC = 37,25 × 1.210/1.000 = 45,07 g