E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Efterkalkulation

Hvis man får ordren og skal til at producere emner, vil følgende parametre være grundlag for en efterkalkulation og dermed også en opgørelse af, om der er en positiv eller negativ fortjeneste.

  • Forbrugt råvare (indløbet kan måske genbruges!)
  • Forbrugt masterbatch
  • Forbrugt maskintid (cyklustiden ville måske kunne optimeres!)
  • Forbrugte lønomkostninger
  • Forbrugt emballage
  • Evt.

Hvis cyklustiden kunne reduceres med blot 0,5 sek., ville det give en besparelse på ca. 3.100,00 kr. på denne ordre.
Det er en af årsagerne til, at vi må tilstræbe at opnå en tilfredsstillende kvalitet på den kortest mulige cyklustid, og det kan kun lade sig gøre, hvis værktøjet, emnekonstruktionen, produktionsudstyret, råvarerne og vores ”knowhow” er optimale.
Ovennævnte eksempel er som nævnt en simpel måde at kalkulere på. Der er mange meninger om, hvilke faktorer der skal medregnes i en forkalkulation, som med fordel kan udformes som et regneark, da det vil gøre det nemmere at ændre de parametre, der påvirker emneprisen.