E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Snekkeomdrejninger

Som udgangspunkt indstilles snekkeomdrejningstallet til den af materia-leleverandøren anbefalede højeste periferihastighed for råvaren og æn-
dres ikke under indkøringsforløbet.
Der bør specielt udvises forsigtighed ved materialer som PC, POM, PVC, PBT, PMMA, ABS/PC og ABS, som alle har en højeste periferihastighed på mellem 0,2 og 0,4 m/sek.
Pludseligt fald eller stigning af snekkeomdrejningstallet vil påvirke fyldeforløbet på grund af den mængde energi, snekkeomdrejningerne leverer til plastificering af materialet.
Hvis periferihastigheden er for høj, risikerer man termisk nedbrydning af materialet med forringede mekaniske egenskaber i det færdige emne og/eller overfladefejl i form af små forbrændinger (sorte prikker).
For at undgå for lang opholdstid med fuld varmepåvirkning i den forreste del af cylinderen kan der på de fleste maskiner indsættes en doseringsforsinkelse, så plastificeringen er færdig, ca. 0,5 sekund inden maskinen åbner værktøjet for at afforme.